سازه LSF

پروانه اضافه طبقه ساختمان

حدود چندین سال است که با احداث طبقات مازاد در ساختمان ها  به اصطلاح رایج تر “اضافه اشکوب” برخورد می شود و صدور پروانه ی اضافه اشکوب ممانعت به عمل می آید. اما صدور پروانه اضافه اشکوب تحت شرایط خاصی که در ذیل آورده ایم امکان پذیر است. اما اجرای این دستور العمل و تشخیص اجرا یا عدم اجرای آن به نظر شهرداری هر منطقه بستگی دارد.

تعریف  اضافه اشکوب

 • مجوز احداث طبقاتی بر روی طبقات موجود(توسعه بنا در ارتفاع)
 • طبق بخشنامه ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر تهران صدورپروانه اضافه اشکوب ممنوع می باشد.
 • در شرایطی که بنای احداثی ملک قبل از سال49 یا بدون پروانه و دارای پروانه قبل از 49 بوده و دارای پایان کار باشد و یا در مرحله بهره برداری و نیز بنای موجود تعیین تکلیف شده باشد اضافه اشکوب توسعه بنا وتبدیل منظور می گردد.

بخشنامه  صدور پروانه  اضافه اشکوب و ممنوعیت صدور آن

پیرو بخشنامه شماره 172083/87/80 مورخ 31/6/87 در خصوص ابلاغ مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه رسمی علنی فوق العاده از سومین دوره شورای محترم اسلامی شهر تهران
مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه اضافه اشکوب، با توجه به لغو مصوبه یاد شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مراتب طی نامه شماره 36083/3/317 مورخ 10/9/88 از سوی اداره کل حقوقی به اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه اعلام  شده است،
مناطق می توانند ضمن تشکیل کمیسیونی مرکب از معاون شهرسازی و معماری، رئیس صدور پروانه، رئیس نظارت فنی، رئیس طرح تفصیلی و نماینده حوزه معاونت شهرسازی و معماری، درچارچوب الزامات ذیل و رعایت سایر ضوابط و مقرارت ملاک عمل نسبت به صدورمجوز اضافه اشکوب مبادرت نمایند

الزامات و ضوابط  صدور پروانه اضافه اشکوب

 • الف.ارائه گواهی از مهندسین مشاور ذیصلاح در خصوص قابلیت اضافه اشکوب و فرآیند تقویت و مقاوم سازی آن
  (در صورتیکه بنای موجود مربوط به قبل از دی ماه 1378 احداث شده باشد ،‌مستلزم انجام سونداژ عناصر سازه ای نیز می باشد.)
 • ب.تامین پارکینگ جهت بنای اضافه اشکوب الزامی است(طبقات موجود و مورد تقاضا)
 • پ .رعایت اصلاحی در هنگام احداث بنای اضافه اشکوب برای کل بنا
 • ت.رعایت درز انقطاع برای کل طبقات موجود و مورد تقاضا  الزامی است.
 • ث .رعایت کلیه ضوابط و مقررات ملی ساختمان، در هنگام تهیه نقشه های معماری، محاسباتی ، برق و مکانیک براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان و آئین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد 2800)الزامی است .
 • ج.رعایت تراکم ساختمانی مجاز پهنه بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران الزامی می باشد.

نحوه محاسبه عوارض اضافه اشکوب

ضریب*قیمت منطقه ای*(متراژ مورد تقاضا -(20-(پارکینگ اضافه شده به بنا*قیمت منطقه ای))

ساز lsf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *